Vitajte v Slovak Friends Academy!

SlovakFriends akadémia patrí pod Slovak Friends jazykovú školu, ktorá sa venuje vzdelávaniu v oblasti slovenčiny ako cudzieho jazyka.
Slovak Friends jazyková škola ponúka kurzy online a v triede, zatiaľ čo Slovak Friends akadémia ponúka kurzy online charakteru typu samouk, kde si tempo a režim určuje sám študent. Sami si stanovíte, ktoré úlohy urobíte, v akom čase a koľko sa budete učeniu venovať.
V tejto chvíli ponúka SF akadémia jeden kurz, avšak do budúcnosti plánuje pripraviť kurzy na všetkých úrovniach.
tim-mossholder-WE_Kv_ZB1l0-unsplash-scaled
mimi-thian-BYGLQ32Wjx8-unsplash-scaled
– Môžete sa učiť kedykoľvek
– Učíte sa vlastným tempom
– Menej stresu a obáv, že sa ponížite pred druhými
– Neplatíte, kurz je zadarmo